Mevzuat

          KANUNLAR

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

4483 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4483 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunu

5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun

5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun

5682 sayılı Pasaport Kanunu

5806 sayılı Af Kanunu

4584 sayılı Af Kanunu

6245 sayılı Harcırah Kanunu

7201 sayılı Tebligat Kanunu

1111 sayılı Askerlik Kanunu

          KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında

631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

          YÖNETMELİKLER

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

 

          YÖNERGELER

Öğretim Üyeliğine Atama Kriterleri

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Yükseltilme Ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Kriterleri