İdari Personel Listemiz

300x200

Sadık YILMAZ

Genel Sekreter V.

Çankırı
7204
sadikyilmaz@karatekin.edu.tr
300x200

Pınar CEYLAN

Şef

Çankırı
7213
pinarcelik@karatekin.edu.tr
300x200

Şükrü YASLITAŞ

Bilgisayar İşletmeni

Çankırı
7218
sukruyaslitas@karatekin.edu.tr

..

300x200

Rıfat ÖZTÜRK

Bilgisayar İşletmeni

Çankırı
7217
rifatozturk@karatekin.edu.tr

300x200

Gökhan SAĞLAM

Bilgisayar İşletmeni

KIRŞEHİR
7210
gokhansağlam@karatekin.edu.tr

300x200

Gürcan Cinge

Memur

Çankırı
gurcancinge@karatekin.edu.tr
Komisyonlar Koordinatörü

300x200

İsa ÖZDEMİR

Memur

7276
iozdemir@karatekin.edu.tr
Taşınır Kayıt Kontrol Memuru

300x200

Nurullah CANSIZ

Bilgisayar İşletmeni

7212
nurullahcansız@karatekin.edu.tr

300x200

İbrahim DAŞCI

Bilgisayar İşletmeni

7208
idasci@karatekin .edu.tr
Mali İşler

300x200

Fatih ÖZVAR

Şube Müdür V.

7206
fatihozvar@karatekin.edu.tr
Şube Müdür V.

300x200

Kasım ŞEN

Bilgisayar İşletmeni

Kasimsen@karatekin.edu.tr

300x200

Ali İmran KARADEMİR

Bilgisayar İşletmeni

ÇANKIRI
7211
karademirali@karatekin.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni