Disiplin ve Ceza İşleri Birimi

Disiplin ve Ceza İşleri Birimi

  • Üniversitemiz bünyesinde yürütülen soruşturma işlemlerini ve takibini yapmak.

  • CİMER başvurularının takibini ve yazışmalarını yapmak.

  • Açık Kapı başvurularının takibini ve yazışmalarını yapmak.

  • Disiplin Kurulu gündemlerinin hazırlanması, kararların yazılması ve dağıtımının takibini yapmak.

  • Birimimiz web sitesi güncellemelerini yapmak.