Misyon

Misyon


  Sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanarak, üniversitemizin idari teşkilatının verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, etkili bir performans yönetimi çerçevesinde
iç ve dış paydaşlarla iletişim içinde olmak, Üniversite üst kurullarının toplantı organizasyonunu ve raportörlüğünü yapmaktır.