• Misyon

              Üniversitemizin misyonu doğrultusunda, idari teşkilatın bürokratik yönetim hizmetlerini verimli, düzenli, şeffaf ve uyumlu bir şekilde yürütmek üzere gerekli koordinasyonu sağlamak, Üniversite üst kurullarının toplantı organizasyonunu ve raportörlüğünü yapmak, Üniversite’nin gelişime açık, verimli, güçlü ve güvenilir bir kurum olmasında, ağırlıklı yükü üstlenerek Üniversitemizi geleceğe taşımaktır.