Yazı İşleri Birimi

      Yazı İşleri Birimi Görev Dağılımı

 • Yönetim Kurulu Gündemlerinin Hazırlanması, Kararların Yazılması ve Dağıtımının Takibini Yapmak.

 • Senato Gündemlerinin Hazırlanması, Kararların Yazılması ve Dağıtımının Takibini Yapmak.

 • Disiplin Kurulu Gündemlerinin Hazırlanması, Kararların Yazılması ve Dağıtımının Takibini Yapmak.

 • Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Gündemlerinin E- Sisteme Giriş İşlemlerini Yapmak.

 • Birimle İlgili Kendisine Havale Edilen Tüm Yazıların Hazırlanması, Takip Edilmesi ve Dosyalanmasını Yapmak.

 • Yapılacak Olan Büyük Organizasyonlarda Güvenlik Tedbirleri İçin İlgili Yerlerle Yazışmak.

 • Eğitim-Öğretim Yılı Açılışlarında Emniyet Mensuplarının Görevlendirilmesine İlişkin Yazışmaları Yapmak.

 • Üniversite Yönetiminin İmza Sirkülerinin Hazırlanarak Emniyet Müdürlüğüne (Ankara- Çankırı) Göndermek.

 • Genel Sekreterlik E-postasının Günlük Takibini Yapmak.

 • Üniversitemiz Bünyesinde Yeni Kurulan Birimlere Yönelik İdari Kimlik Kodunun (KAYSİS) Alınmasına Yönelik Yazışma ve İşlemleri Yürütmek.

 • Akademik Teşvik Komisyonunda Raportörlük Yapmak.

 • Kalite Geliştirme Komisyonunda Raportörlük Yapmak.

 • Üniversite Taşınmazlarının Tasarrufları Komisyonuna Raportörlük Yapmak.

 • Üniversitemiz Personeline SMS Yoluyla Duyuru Yapmak.

 • Kayıp Eşyaların Kaydını Tutmak, Takibini Yapmak.

 • Araç Tahsis Yazılarını Yazmak.

 • Şehir İçi ve Şehir Dışı Gezi Organizasyon Afiş ve Broşürlerinin Onaylatılması.

 • Yönetim ve Senato Kararlarını İmzaya Sunmak.

 • Yönetim ve Senato Üyelerinin İsim ve Unvan Değişikliklerini Sistemde Düzenlemek.

 • OHAL’den Gelen Firma Bilgilerinin Kaydını Tutmak.

 • Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Devamsızlık Takip Çizelgesini Sistemde Düzenlemek.

 • Birim Personelinin İzin ve Rapor Gidiş- Dönüş Tarihlerinin Yazışmalarını ve Takibini Yapmak.

 • Üniversitemiz Bünyesinde Yürütülen Soruşturma İşlemlerini ve Takibini Yapmak.