Yönetim
Yazdır

Yönetim

Bilgiler

Genel Sekreter V.

Prof. Dr. Yavuz DEMİREL
Genel Sekreter
7215
yavuzdemirel@karatekin.edu.tr
Ünal Hendek
Genel Sekreter Yardımcısı
unalhendek@karatekin.edu.tr
Pınar Ceylan
Şube Müdürü V.
7206
pinarcelik@karatekin.edu.tr