Genel Evrak Birimi

Genel Evrak Birimi Görev Dağılımı

  • Gelen evrakların kabul edilip Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) işlemek.

  • Kurum Kamu Elektronik Posta (KEP) hesabına gelen-giden evrakların takibini yapmak.

  • Üniversitemize gelen faksların EBYS’ye kayıt işlemlerini yapmak.

  • Gelen evrakların asıllarını Genel Sekreterin havalesinden sonra ilgili birimlere teslim etmek.

  • Kurum dışına giden evrakları posta işlemlerini yapmak.

  • Gelen afişleri yetkili amire onaylattıktan sonra duyuru yapmak üzere ilgili yerlere göndermek.

  • Kurum Kamu Elektronik Posta (KEP) hesabına ilişkin hesap bakiyesinin takibini yapmak.

  • Genel Sekreterliğin yürüttüğü sekreterya hizmetlerine ilişkin toplantı tutanaklarının imzalarının takibini yapmak.

  • Şube Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.