Misyon

          Üniversitemizin misyonu doğrultusunda, idari teşkilatın bürokratik yönetim hizmetlerini verimli, düzenli, şeffaf ve uyumlu bir şekilde yürütmek üzere gerekli koordinasyonu sağlamak, Üniversite’nin gelişime açık, verimli, güçlü ve güvenilir bir kurum olmasında, ağırlıklı yükü üstlenerek, araştırmacı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısı ile bilgiyi paylaşarak hayata dönüştürmeyi misyon edinmiştir.