Genel Sekreterlik

Şube Müdürü V. Pınar Ceylan
pinarcelik@karatekin.edu.tr
7206

Mali İşler Birimi

Şef İbrahim Daşcı
idasci@karatekin.edu.tr
7208
Bilgisayar İşletmeni Mete Mehmet Karsavuran
metekarsavuran@karatekin.edu.tr
7214

Disiplin Ve Ceza İşleri Birimi

Tekniker Ali İmran Karademir
karademirali@karatekin.edu.tr
7211

Genel Evrak Birimi

Bilgisayar İşletmeni Rıfat Öztürk
rifatozturk@karatekin.edu.tr
7217
Bilgisayar İşletmeni Cemil Özdemir
cemilo@karatekin.edu.tr
7218

Yazı İşleri Birimi

Şef V. Nurullah Cansız
nurullahcansiz@karatekin.edu.tr
7212
Bilgisayar İşletmeni Mehmet Güzel
mehmetguzel@karatekin.edu.tr
7207